DUO CACIB BRNO

09.02.2015 12:42

Jsou za námi víkendové výstavy v Brně. Jackie si v kruhu vedla dobře. Na to, že ve třídě šampionů byla nejstarší, po štěndách a ještě s šílenou faleškou :-)...

Sobotu posuzovala paní rozhodčí Věra Dvořáková, od které Jackie dostala V3.

V něděli posuzoval pan rozhodčí Leszek Salamon, od kterého si Jackie odnesla známku V4.

Víkend jsme si s Jackie moc užily s partou bezvadných lidiček, kterým tímto moc děkuji a gratuluji k úspěchům.

Za fotky moc děkuji Markétce Novákové.